Back to Top

Velkommen til Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Auslid-Raudsjøen. 

Vi bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 21 vel/hytteeierforeninger/sameier, og dermed 950 fritidsboligeiere i området.

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende oss en epost til post@samarbeidsutvalget.no

Les mer her om hvem våre 21 medlemsforeninger er, og om hvordan din forening kan bli medlem.

Rutiner for feiing og tilsyn på fritidseiendommer

Under informasjonsmøtet på Thon Hotel Skeikampen langfredag kom det opp spørsmål vedr. manglende feiing på hyttene.
Styret i SU hatt en dialog med seksjonslederen for feiing og boligtilsyn i Lillehammer Region Brannvesen og har fått tilsendt følgende rutiner for feiing og tilsyn på fritidseiendommer. Årsaken til notatet er at den lokale forskriften fra 2012 er opphevet gjennom endringer i en ny forskrift fra 1. januar, 2016

Les mer: Rutiner for feiing og tilsyn på fritidseiendommer