Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Austlid-Raudsjøen. 

Vi bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 24 vel/hytteeierforeninger/sameier, og 1200 fritidsboligeiere i området. 

Dialogmøte med Gausdal kommune

Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). …

Løypeavgift 2023/2024

Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes …

Bli med på «Vi rydder Skei»

Gausdal kommune tar initiativ til en kollektiv ryddeaksjon i den flotte naturen på og rundt Skei. Se vedlagte skriv fra kommunen. Vi …

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har …

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan …

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av eiendomsbeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til …

113
 
Arne Nyheim
 
Hageland
 
Gausdal Kommune Høringer
 
J & K Johnsen
 
Medby
 
Visit Skeikampen
Gausdal Optikk
 
Fargerike
 
Gausdal Elektro
 
Sport1
 
Follebu BIL
 
GAUS