Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Austlid-Raudsjøen. 

Vi bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 23 vel/hytteeierforeninger/sameier, og 1200 fritidsboligeiere i området.

 Interntransport Skeikampen

Rutetabeller_vinter2024 I julen 2023 ble det på Skeikampen satt opp en interntransport med 4 forskjellige ruter som gikk gjennom de ulike hytteområdene …

Valgkomiteen for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeningen på Skei-Austlid er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret. Samarbeidsutvalget …

Gausdal kommune har i sitt svarbrev til Sivilombudet (sendt 05.01.2024) fastholdt at kommunen hadde rettslig grunnlag til å foreta ny alminnelig taksering …

SU har vurdert muligheten for en felles løsning for en app som kan benyttes til bestilling av brøyting. I den sammenheng er …

Feieavgift Gausdal kommune

SU har mottatt henvendelse fra et medlem som henviser til en dom fra Fjord kommune på Vestlandet, der kommunen ikke hadde hjemmel …

Dialogmøte med Gausdal kommune

Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). …

113
 
Arne Nyheim
 
Hageland
 
Gausdal Kommune Høringer
 
J & K Johnsen
 
Medby
 
Visit Skeikampen
Gausdal Optikk
 
Fargerike
 
Gausdal Elektro
 
Sport1
 
Follebu BIL
 
GAUS