Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Auslid-Raudsjøen. 

Vi bidrar aktivt til å utvikle det til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 24 vel/hytteeierforeninger/sameier, og 1200 fritidsboligeiere i området. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende oss en epost til post@samarbeidsutvalget.no

Les mer her om hvem våre 24 medlemsforeninger er, og om hvordan din forening kan bli medlem.

Gausdal kommune tar initiativ til en kollektiv ryddeaksjon i den flotte naturen på og rundt Skei. Se vedlagte skriv fra kommunen. Vi …

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har …

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan …

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av hyttebeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til …

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i …

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ …