Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Styrets årsberetning for 2017 kan du nå lese her