Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Her kan du lese referatet fra årsmøtet for 2022