Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Her finner du referater fra årsmøtene til samarbeidsutvalget

Referat fra årsmøtet i 2020 er nå lagt ut