Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har nå ferdigstilt det meste av gravearbeidet på Skei-Austlid i områder der de har mulighet og ambisjon om å levere. Hovedkabel fra Svingvoll til Kankerud ferdigstilles innen 8 september. Oppkobling av alle hytter skjer […]

Varsel om detaljreguleringsplan for Segelstadseterlykkja

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan leses på kommunenes nettside her: https://www.gausdal.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-segalstadseterlykkja-varsel-om-oppstart-og-hoering-av-planprogram.6610248-172355.html. Merk at det er åpent informasjonsmøte på Thon Hotel Skeikampen i Hotellvegen 3, den 17.08.2023 kl. 18:00-20:00.

Årsmøte 2023

Her kan du lese referat fra SU sitt årsmøte i 2023. Klikk her