Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Positivt om hyttebeskatningen

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av hyttebeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til medlemsforeninger For hele saken se: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/eiendomsskatt-adgangen-til-a-omtaksere-i-en-lopende-takseringsperiode/ Gausdal har frist til 1. desember 2023 til å avklare hvordan de stiller seg til Sivilombudets vurdering.

Informasjon fra kommunen sommeren 2023

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i våre fjellområder. På Skei er reguleringsendringen for Svarttjernlia nord akkurat vedtatt. Sammen med Kjoslia gir dette en god reserve av regulerte hyttetomter på Skei. Som kjent bygges det færre hytter i Skei-området nå […]

Vedtekter

Her kommer vedtekter for samarbeidsutvalget