Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Gausdal kommune tar initiativ til en kollektiv ryddeaksjon i den flotte naturen på og rundt Skei. Se vedlagte skriv fra kommunen. Vi håper flest mulig vil delta med en innsats for å gjøre nærområdene våre enda finere.

Info Vi rydder Skei (2)