Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har nå ferdigstilt det meste av gravearbeidet på Skei-Austlid i områder der de har mulighet og ambisjon om å levere. Hovedkabel fra Svingvoll til Kankerud ferdigstilles innen 8 september. Oppkobling av alle hytter skjer […]

Varsel om detaljreguleringsplan for Segelstadseterlykkja

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan leses på kommunenes nettside her: https://www.gausdal.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-segalstadseterlykkja-varsel-om-oppstart-og-hoering-av-planprogram.6610248-172355.html. Merk at det er åpent informasjonsmøte på Thon Hotel Skeikampen i Hotellvegen 3, den 17.08.2023 kl. 18:00-20:00.

Positivt om hyttebeskatningen

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av hyttebeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til medlemsforeninger For hele saken se: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/eiendomsskatt-adgangen-til-a-omtaksere-i-en-lopende-takseringsperiode/ Gausdal har frist til 1. desember 2023 til å avklare hvordan de stiller seg til Sivilombudets vurdering.

Informasjon fra kommunen sommeren 2023

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i våre fjellområder. På Skei er reguleringsendringen for Svarttjernlia nord akkurat vedtatt. Sammen med Kjoslia gir dette en god reserve av regulerte hyttetomter på Skei. Som kjent bygges det færre hytter i Skei-området nå […]

Løypekjøring på Skei

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

Ønsker du fiber på hytta?

MERK: Det er uklarheter knyttet til HomeNet sin videre fremdrift med tanke på videre utbygging og oppkobling av eksisterende installasjoner. SU oppdatering SU har fått fra HomeNet er per 12. juni 2023 og lyder: «Vi er dessverre noe forsinket med fibertilførselen i området. Fibertilførselen skal etter planen være på plass i løpet av august/september i […]

Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og fritidsboligtomter på Skei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader på beitedyr og føre til at beitedyr ledes bort fra sine beiteområder. Kommunen ønsker i det vedlagte brevet å veilede om regelverket og varsle om at kommunen vurderer å foreta stikkprøvekontroller gjennom sommeren.

Skeikampen Løypelaug

Her kan du lese presentasjonen fra Skeikampen Løypelaug som ble vist på Påskemøtet

Påskemøtet 2023 og 2022

Her kan du lese ordfører Anette Musdalslien sin presentasjon fra påskemøtene i 2023 og 2022 og innlegg fra SU.