Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Løypeavgift 2023/2024

Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes på SkeikampenPluss sin hjemmeside: https://visitskeikampen.no/skeikampen-pluss/ Eierne av fritidseiendommer er gjennom løypeavgiften største bidragsyter til Skikampen Pluss, ogSamarbeidsutvalget har et godt samarbeide med Skeikampen Pluss gjennom vår representant istyret, Knut Krogstad, og gjennom informasjon […]

Bli med på «Vi rydder Skei»

Gausdal kommune tar initiativ til en kollektiv ryddeaksjon i den flotte naturen på og rundt Skei. Se vedlagte skriv fra kommunen. Vi håper flest mulig vil delta med en innsats for å gjøre nærområdene våre enda finere. Info Vi rydder Skei (2)