Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Vedlagt ligger presentasjonen fra møtet 16.mars