Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

1.-2. september braker det løs igjen