Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Vedlagt ligger et innspill som har kommet til Olav Thon Gruppens planer for Skei.