Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Referat fra årsmøtet avholdt 9. oktober 2021