Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Her ligger presentasjonene til Samarbeidsutvalget, Skeikampen Skiarena og Skeikampen Pluss fra påskemøtet 2016