Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Her kan du lese stiftelsesdokumentet fra 2011 til samarbeidsutvalget