Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

I vedlagt fil kan dere lese årsberetningen fra styret i Samarbeidsutvalget

Publisert 19.04.2019