Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Det er tid for vannmåleravlesning. Avlesningen kan sendes via sms, www.leseav.no og kort. Koden for å registrere elektronisk ble sendt via sms mandag 7. desember.

Vannmåleravlesning – Gausdal kommune

Alle som har vannmåler skal lese av denne en gang pr. år. 7. desember vil Gausdal kommune sende ut en SMS for vannmåleravlesning. Alle som mottar denne SMSen blir bedt om å svare med målerstand innen 10 dager (Tall bak kommaet eller røde tall skal ikke tas med). De som ikke har svart innen fristen vil få en påminnelse i løpet av uke 51 med en ny frist på 10 dager.