Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

Her kommer vedtekter for samarbeidsutvalget